Publicerad: 23.3.2007

Finlands befolkning 2006

Finlands officiella folkmängd var 5 276 955 den 31 december 2006. Antalet män var 2 583 742 och kvinnor 2 693 213. Folkmängden i Finland ökade under år 2006 med 21 375 personer. Det var den största ökningen av folkmängden efter år 1993. Antalet män gick upp med 11 392 och antalet kvinnor med 9 983 personer.

Andelen barn mellan 0 och 14 var 17,1 procent och andelen 65 år fyllda personer 16,5 procent av befolkningen. Antalet personer som fyllt 100 år var 410, av vilka 56 var män och 354 kvinnor. Vid årsskiftet fanns det bara tre personer som var födda under 1800-talet, en man och två kvinnor.

Kvantitativt och relativt sett ökade folkmängden mest i landskapet Nyland. Ökningen var 14 450 personer, dvs. 1,1 procent. Kvantitativt minskade folkmängden mest i landskapet Södra Savolax, med 1 015 personer. Relativt sett minskade folkmängden mest i landskapet Kajanaland, dvs. 1,1 procent.

Efter kommunsammanslagningarna i början av år 2007 har Finland nu 416 kommuner. Under år 2006 gick folkmängden upp i 165 kommuner och ned i 249 kommuner. Kvantitativt sett ökade folkmängden mest i Helsingfors, med 3 616 personer, och relativt sett mest i Limingo, med 6,4 procent. Folkmängden minskade kvantitativt mest i Varkaus, med 3 003 personer, och relativt sett mest i Sottunga kommun, med 5,5 procent.

Befolkningen efter ålder 1980-2006

År Folkmängd  -14 åringar 15-64 åringar 65+ åringar  0-14 % 15-64 % 65+ %
               
1980 4 787 778 965 209 3 245 187 577 382 20,2 67,8 12,1
1985 4 910 664 951 532 3 341 398 617 734 19,4 68,0 12,6
1990 4 998 478 964 203 3 361 310 672 965 19,3 67,2 13,5
1995 5 116 826 971 770 3 412 639 732 417 19,0 66,7 14,3
2000 5 181 115 936 333 3 467 584 777 198 18,1 66,9 15,0
2005 5 255 580 906 904 3 507 511 841 165 17,3 66,7 16,0
               
2006 5 276 955 901 181 3 507 057 868 717 17,1 66,5 16,5

 

I slutet av år 2006 bestod antalet fast bosatta personer i Finland av 5 155 216 finska medborgare, dvs. 97,7 procent av befolkningen, och av 121 739 utländska medborgare, dvs. 2,3 procent. Antalet utländska medborgare ökade år 2006 med 7 887 personer. De största utlänningsgrupperna var de ryska medborgarna (25 326 personer), de estniska (17 599), de svenska (8 265) och de somaliska (4 623) medborgarna. I Finland bodde 187 910 personer som var födda utomlands.

Av befolkningen var 4 828 747 finskspråkiga (91,5 %), 289 609 svenskspråkiga (5,5 %) och 1 772 samiska (0,03 %)

Av befolkningen talade 156 827 personer, dvs. 3,0 procent, som modersmål något annat språk än finska, svenska eller samiska. De största grupperna som talade ett främmande språk var den ryska (42 182 personer), den estniska (17 489 personer), den engelska (9 659 personer), den somaliska (8 990 personer) och den arabiska (7 564 personer) gruppen.

Befolkningen efter födelseland, medborgarskap och modersmål 31.12.2006

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Marja Tammilehto-Luode

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 23.3.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2006/vaerak_2006_2007-03-23_tie_001_sv.html