Figurbilaga 5. Den demografiska försörjningskvoten kommunvis 31.12.2013

Figurbilaga 5. Den demografiska försörjningskvoten kommunvis 31.12.2013

Källa: Befolkningsstruktur 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 09 1734 3238, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2013, Figurbilaga 5. Den demografiska försörjningskvoten kommunvis 31.12.2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2013/vaerak_2013_2014-03-21_kuv_005_sv.html