Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, december

Publicerad: 22.11.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 296 275 i slutet av oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 296 275 i slutet av oktober. Folkmängden i Finland ökade under januari–oktober med 19 300 personer. Folkökningen var 650 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var, att invandringsöverskottet från utlandet var 10 700 personer under januari–oktober, vilket är 1 900 personer fler än under motsvarande period året innan.

Fram till slutet av oktober år 2007 föddes 49 550 barn, dvs. 150 färre än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 40 950, dvs. 1 100 personer fler än under januari–oktober 2006. Under de tre föregående åren var antalet döda lägre än i genomsnitt. Under januari–oktober flyttade 21 450 personer till Finland från utlandet, medan 10 750 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 2 200 personer och utvandringen med 300 personer.

Fram till slutet av oktober uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 250 550. Omflyttningarna ökade med 5 200 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 49 549 40 946 8 603 250 559 21 443 10 726 10 717 19 320 5 296 275
                   
Januari 5 012 4 387 625 21 159 1 932 1 271 661 1 286 5 278 241
Februari 4 470 4 217 253 17 273 1 450 801 649 902 5 279 143
Mars 5 084 4 829 255 18 301 1 689 806 883 1 138 5 280 281
                   
1. kvartalet 14 566 13 433 1 133 56 733 5 071 2 878 2 193 3 326 5 280 281
                   
April 4 913 4 139 774 20 052 1 606 831 775 1 549 5 281 830
Maj 5 176 3 984 1 192 24 525 2 002 902 1 100 2 292 5 284 122
Juni 4 877 3 876 1 001 30 470 2 295 1 004 1 291 2 292 5 286 414
                   
2. kvartalet 14 966 11 999 2 967 75 047 5 903 2 737 3 166 6 133 5 286 414
                   
Juli 5 046 3 782 1 264 25 756 2 366 1 109 1 257 2 521 5 288 935
Augusti 5 191 4 008 1 183 38 776 3 157 1 672 1 485 2 668 5 291 603
September 4 911 3 851 1 060 31 185 2 786 1 377 1 409 2 469 5 294 072
                   
3. kvartalet 15 148 11 641 3 507 95 717 8 309 4 158 4 151 7 658 5 294 072
                   
Oktober 4 869 3 873 996 23 062 2 160 953 1 207 2 203 5 296 275

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 22.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/10/vamuu_2007_10_2007-11-22_tie_001_sv.html