Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 17.1.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 299 728 i slutet av december

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 299 728 i slutet av december. Folkmängden i Finland ökade år 2007 med 22 750 personer. Folkökningen var 1 650 personer fler än året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var, att invandringsöverskottet från utlandet var 12 950 personer år 2007, vilket är 2 600 personer fler än året innan.

Fram till slutet av år 2007 föddes 58 700 barn, dvs. 100 färre än året innan. Antalet döda var 48 900, dvs. 850 personer fler än år 2006. Under de tre föregående åren var antalet döda lägre än i genomsnitt. Under januari–december flyttade 25 250 personer till Finland från utlandet, medan 12 250 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 2 800 personer och utvandringen med 150 personer.

Fram till slutet av december uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 291 450. Omflyttningarna ökade med 4 900 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2007

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 58 716 48 905 9 811 291 444 25 230 12 268 12 962 22 773 5 299 728
                   
Januari 5 012 4 391 621 21 159 1 938 1 274 664 1 285 5 278 240
Februari 4 469 4 218 251 17 273 1 450 801 649 900 5 279 140
Mars 5 083 4 829 254 18 301 1 689 806 883 1 137 5 280 277
                   
1. kvartalet 14 564 13 438 1 126 56 733 5 077 2 881 2 196 3 322 5 280 277
                   
April 4 913 4 140 773 20 052 1 606 833 773 1 546 5 281 823
Maj 5 177 3 984 1 193 24 525 2 003 904 1 099 2 292 5 284 115
Juni 4 877 3 877 1 000 30 468 2 297 1 009 1 288 2 288 5 286 403
                   
2. kvartalet 14 967 12 001 2 966 75 045 5 906 2 746 3 160 6 126 5 286 403
                   
Juli 5 048 3 784 1 264 25 760 2 367 1 115 1 252 2 516 5 288 919
Augusti 5 195 4 009 1 186 38 777 3 165 1 682 1 483 2 669 5 291 588
September 4 915 3 861 1 054 31 198 2 792 1 387 1 405 2 459 5 294 047
                   
3. kvartalet 15 158 11 654 3 504 95 735 8 324 4 184 4 140 7 644 5 294 047
                   
Oktober 4 877 3 920 957 23 164 2 198 997 1 201 2 158 5 296 205
November 4 593 3 936 657 19 042 1 975 739 1 236 1 893 5 298 098
December 4 557 3 956 601 21 725 1 750 721 1 029 1 630 5 299 728
                   
4. kvartalet 14 027 11 812 2 215 63 931 5 923 2 457 3 466 5 681 5 299 728

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 17.1.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2007/12/vamuu_2007_12_2008-01-17_tie_001_sv.html