Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 19.6.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 309 849 i slutet av maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 309 849 i slutet av maj. Folkmängden i Finland ökade under januari–maj med 9 350 personer. Enligt de slutliga uppgifterna var det 1 800 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 5 750 personer.

Fram till slutet av maj år 2008 föddes 24 950 barn, dvs. 350 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 21 350, dvs. 200 personer färre än under januari–maj 2007. Under januari–maj flyttade 10 200 personer till Finland från utlandet, medan 4 450 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 200 personer medan utvandringen minskade med 100 personer.

Fram till slutet av maj uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 102 300. Omflyttningarna ökade med 550 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 24 963 21 329 3 634 102 323 10 185 4 454 5 731 9 365 5 309 849
                   
Januari 5 027 4 307 720 20 302 2 334 1 235  099 1 819 5 302 303
Februari 4 841 4 076 765 17 918 1 783 880 903 1 668 5 303 971
Mars 5 092 4 660 432 19 053 1 947 787 1 160 1 592 5 305 563
                   
1. kvartalet 14 960 13 043 1 917 57 273 6 064 2 902 3 162 5 079 5 305 563
                   
April 5 028 4 293 735 19 828 2 127 783 1 344 2 079 5 307 642
Maj 4 975 3 993 982 25 222 1 994 769 1 225 2 207 5 309 849

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. maj 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/05/vamuu_2008_05_2008-06-19_tie_001_sv.html