Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 21.8.2008

Den preliminära folkmängden i Finland 5 315 280 i slutet av juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 315 280 i slutet av juli. Folkmängden i Finland ökade under januari-juli med 14 800 personer. Folkökningen var 2 350 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 8 600 personer.

Fram till slutet av juli år 2008 föddes 35 200 barn, dvs. 650 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 29 050, dvs. 150 personer färre än under januari-juli 2007. Under januari-juli flyttade 15 150 personer till Finland från utlandet, medan 6 550 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 1 350 personer medan utvandringen minskade med 150 personer.

Fram till slutet av juli uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 155 800. Omflyttningarna minskade med 2 500 flyttningar från året innan.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2008

Händelse- månad/ kvartal Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Folk- ökning Folkmängd
                   
Totalt 35 223 29 050 6 173 155 803 15 166 6 543 8 623 14 796 5 315 280
                   
Januari 5 029 4 307 722 20 303 2 333 1 241 1 092 1 814 5 302 298
Februari 4 841 4 079 762 17 919 1 785 887 898 1 660 5 303 958
Mars 5 096 4 666 430 19 054 1 949 789 1 160 1 590 5 305 548
                   
1. kvartalet 14 966 13 052 1 914 57 276 6 067 2 917 3 150 5 064 5 305 548
                   
April 5 037 4 306 731 19 847 2 139 793 1 346 2 077 5 307 625
Maj 4 987 4 061 926 25 402 2 071 833 1 238 2 164 5 309 789
Juni 4 980 3 781 1 199 29 058 2 372 1 095 1 277 2 476 5 312 265
                   
2. kvartalet 15 004 12 148 2 856 74 307 6 582 2 721 3 861 6 717 5 312 265
                   
Juli 5 253 3 850 1 403 24 220 2 517 905 1 612 3 015 5 315 280

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 21.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/07/vamuu_2008_07_2008-08-21_tie_001_sv.html