Publicerad: 30.12.2008

Folkmängden i Finland 5 325 600 vid årsskiftet

Enligt Statistikcentralens uppskattning är folkmängden i Finland 5 325 600 i slutet av år 2008. Folkmängden beräknas öka med 25 100 personer, dvs. 0,5 procent, under året. Ökningen är 1 500 personer större än året innan och den största på 16 år. Folkmängden ökar mer än föregående år på grund av ökad invandring.

Under år 2008 uppskattas 28 100 personer flytta från utlandet till Finland. Det är fråga om det största antalet under vårt lands självständighet. Föregående rekord var från år 2007, då 26 000 personer flyttade till Finland. Från Finland uppskattas 13 600 personer flytta. Flyttningsvinsten från utlandet uppskattas vara rekordstor, 14 500 personer. Enligt uppskattning uppgår antalet omflyttningar mellan kommuner till 282 600, vilket är 10 600 färre än året innan. Omflyttningarna mellan kommunerna minskade särskilt under årets sista kvartal.

Uppskattningsvis föds det 59 500 barn år 2008. Detta är 800 fler än föregående år. Antalet födda är det största på 12 år. Sedan år 1996 har det i Finland inte fötts en enda åldersklass som är större än 60 000 personer. Under 1990-talet föddes i medeltal 61 700 barn per år.

Antalet döda uppskattas vara 48 900 personer, 200 färre än året innan. Det uppskattade födelseöverskottet för år 2008 är 10 600. År 2008 var flyttningsvinsten från utlandet för andra året i följd en större befolkningsökande faktor än den naturliga befolkningsökningen.

Folkmängden ökar i 11 landskap. Kvantitativt sett mest ökar folkmängden i landskapen Nyland, Birkaland och Norra Österbotten. Relativt sett ökar den mest i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Åland. Folkmängden i stadsområden ökar med 32 900 personer.

Folkmängden minskar i nio landskap. Södra Savolax, Kymmenedalen och Satakunta förlorar kvantitativt mest av sin befolkning. Relativt sett mest minskar folkmängden i Södra Savolax och Kajanaland.

Uppskattningsvis ingås 30 800 äktenskap fram till utgången av år 2008, dvs. 1 300 fler än året innan och samtidigt flest efter år 1977. Antalet skilsmässor uppskattas vara 13 300, vilket är 100 fler än år 2007. Antalet registrerade partnerskap uppskattas vara 220 under år 2008.

Statistikcentralens uppskattning av folkmängden bygger på preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna för januari–november. Befolkningsförändringarna för december har uppskattats på basis av utvecklingen det gångna året och i december under de tre föregående åren. Man har räknat ut förändringen i folkmängden och uppskattningen av folkmängden kommunvis utgående från de uppskattade befolkningsförändringarna. De uppskattade befolkningsförändringarna publiceras bara gällande hela landet.

Befolkningsförändringarna åren 2000–2008*

År Levande födda Döda Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invand- ring Utvand- ring Netto- invand- ring Total- förändring Folkmängd
                   
2000 56 742 49 339 7 403 255 372 16 895 14 311 2 584 9 813 5 181 115
2001 56 189 48 550 7 639 277 166 18 955 13 153 5 802 13 786 5 194 901
2002 55 555 49 418 6 137 269 091 18 113 12 891 5 222 11 394 5 206 295
2003 56 630 48 996 7 634 268 563 17 838 12 083 5 755 13 437 5 219 732
2004 57 758 47 600 10 158 278 826 20 333 13 656 6 677 16 879 5 236 611
                   
2005 57 745 47 928 9 817 288 977 21 355 12 369 8 986 18 969 5 255 580
2006 58 840 48 065 10 775 286 522 22 451 12 107 10 344 21 375 5 276 955
2007 58 729 49 077 9 652 293 204 26 029 12 443 13 586 23 529 5 300 484
2008* 59 500 48 900 10 600 282 600 28 100 13 600 14 500 25 100 5 325 600

*) Uppskattning. Områdesindelningen för alla år enligt 1.1.2008.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 30.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2008/vamuu_2008_2008-12-30_tie_001_sv.html