Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, september

Publicerad: 17.6.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 359 742 i slutet av maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 359 742 i slutet av maj. Folkmängden i Finland ökade under januari-maj med 8 300 personer. Folkökningen var 400 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 4 550 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Fram till slutet av maj år 2010 föddes 25 100 barn, dvs. 150 fler än under januari-maj förra året. Antalet döda var 21 300, dvs. 550 personer färre än under januari-maj 2009. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-maj 8 500 personer till Finland från utlandet, medan 3 950 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 1 650 personer och utvandringen med 550 personer.

Fram till slutet av maj uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 91 650. Omflyttningarna ökade med 1 550 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (180,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. maj 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/05/vamuu_2010_05_2010-06-17_tie_001_sv.html