Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010

Kvartal och år Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen Äktenskap Skils- mässor
1. kvartal 2010 15 059 13 076 1 983 50 659 5 123 2 656 2 467 4 450 4 546 3 449
2. kvartal 2010 15 169 12 324 2 845 67 782 5 637 2 422 3 215 6 060 6 882 3 424
3. kvartal 2010 15 979 12 390 3 589 90 704 7 954 3 980 3 974 7 563 12 565 3 506
I-III 2010 46 207 37 790 8 417 209 145 18 714 9 058 9 656 18 073 23 993 10 379
1. kvartal 2009 14 815 13 650 1 165 50 508 5 876 2 958 2 918 4 083 4 733 3 493
2. kvartal 2009 15 297 12 263 3 034 64 884 5 967 2 689 3 278 6 312 7 309 3 332
3. kvartal 2009 15 769 11 378 4 391 88 559 8 023 3 841 4 182 8 573 13 133 3 443
I-III 2009 45 881 37 291 8 590 203 951 19 866 9 488 10 378 18 968 25 175 10 268
I-III 2010*- I-III 2009 326 499 -173 -1 152 -430 -722 -895 -1 182 111
1) Statistikårets områdesindelning. Uppgifterna om omflyttningar mellan kommuner åren 2009 och 2010 är inte jämförbara på grund av ändringar i kommunindelningen.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2010, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/09/vamuu_2010_09_2010-10-21_tau_003_sv.html