Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010

Kvartal och år Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen Äktenskap Skils- mässor
1. kvartal 2010 15 060 13 082 1 978 50 663 5 172 2 666 2 506 4 484 4 567 3 458
2. kvartal 2010 15 175 12 328 2 847 67 791 5 764 2 435 3 329 6 176 6 919 3 432
3. kvartal 2010 15 990 12 479 3 511 90 960 8 302 4 137 4 165 7 676 12 655 3 522
4. kvartal 2010 14 755 12 901 1 854 59 896 5 374 2 492 2 882 4 736 5 913 3 229
I-IV 2010 60 980 50 790 10 190 269 310 24 612 11 730 12 882 23 072 30 054 13 641
1. kvartal 2009 14 815 13 650 1 165 50 508 5 876 2 958 2 918 4 083 4 733 3 493
2. kvartal 2009 15 297 12 263 3 034 64 884 5 967 2 689 3 278 6 312 7 309 3 332
3. kvartal 2009 15 769 11 378 4 391 88 559 8 023 3 841 4 182 8 573 13 133 3 443
4. kvartal 2009 14 536 12 453 2 083 58 017 5 524 2 427 3 097 5 180 4 711 3 277
I-IV 2009 60 417 49 744 10 673 261 968 25 390 11 915 13 475 24 148 29 886 13 545
I-IV2010*- I-IV 2009* 563 1 046 -483 -778 -185 -593 -1 076 168 96
1) Statistikårets områdesindelning. Uppgifterna om omflyttningar mellan kommuner åren 2009 och 2010 är inte jämförbara på grund av ändringar i kommunindelningen.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2010, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/12/vamuu_2010_12_2011-01-20_tau_003_sv.html