1. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2010 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2009, kvartal I-II

Område Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Hela förändringen 
2010*     Förändring 2010*    Förändring 2010*   Förändring 2010*    Förändring
HELA LANDET 4 886 677 5 760 -1 206 10 646 -529
Nylands landskap 3 559 295 1 256 -634 2 102 -756 6 917 -1 095
Östra Nylands landskap 27 -93 311 65 81 -3 419 -31
Egentliga Finlands landskap 345 136 135 134 437 10 917 280
Satakunta landskap -258 -65 -16 182 186 -92 -88 25
Egentliga Tavastlands landskap -84 -71 325 5 94 14 335 -52
Birkalands landskap 628 252 290 -244 417 69 1 335 77
Päijänne-Tavastlands landskap -114 45 288 29 100 -80 274 -6
Kymmenedalens landskap -234 50 111 130 248 -105 125 75
Södra Karelens landskap -141 135 -238 -7 114 -87 -265 41
Södra Savolax landskap -400 -10 48 146 125 -18 -227 118
Norra Savolax landskap -143 -21 -357 -11 175 40 -325 8
Norra Karelens landskap -250 -180 -179 229 200 38 -229 87
Mellersta Finlands landskap 232 19 -436 -142 130 -89 -74 -212
Södra Österbottens landskap -93 -87 72 159 156 -10 135 62
Österbottens landskap 281 57 -427 -272 367 15 221 -200
Mellersta Österbottens landskap 150 -13 38 131 52 -17 240 101
Norra Österbottens landskap 1 428 127 -330 87 298 -61 1 396 153
Kajanalands landskap -107 26 -150 55 102 22 -155 103
Lapplands landskap 49 66 -780 -34 269 -10 -462 22
Åland 11 9 39 -8 107 -86 157 -85
  • Områdesindelningen 1.1.2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 2:a kvartalet 2010, 1. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2010 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2009, kvartal I-II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/42/vamuu_2010_42_2010-07-29_tau_001_sv.html