Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, augusti

Publicerad: 17.3.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 378 108 i slutet av februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 378 108 i slutet av februari. Folkmängden i Finland ökade under januari-februari med 2 850 personer. Folkökningen var 200 personer fler än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 1 650 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Fram till slutet av februari år 2011 föddes 9 650 barn, dvs. 100 färre än under januari-februari förra året. Antalet döda var 8 450, dvs. 100 personer färre än under januari-februari 2010. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-februari 3 650 personer till Finland från utlandet, medan 2 000 personer flyttade från Finland. Invandringen ökade med 350 personer och utvandringen med 200 personer.

Fram till slutet av februari uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 36 600. Omflyttningarna ökade med 3 100 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2011.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. februari 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/02/vamuu_2011_02_2011-03-17_tie_001_sv.html