Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I

Område/landskap Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2011*       Förändring 2011*       Förändring 2011*      Förändring 2011*      Förändring
HELA LANDET 1 529 -449 2 863 357 4 392 -92
FASTA FINLAND 1 544 -448 5 8 2 848 358 4 397 -82
Nyland 1 587 -193 684 237 1 312 361 3 583 405
Egentliga Finland -29 -147 66 -53 169 -74 206 -274
Satakunta -94 121 -120 -143 58 -37 -156 -59
Egentliga Tavastland -5 34 -7 -72 78 24 66 -14
Birkaland 204 -47 169 -45 161 -37 534 -129
Päijänne-Tavastland -143 -39 71 -10 81 31 9 -18
Kymmenedalen -224 -103 -43 -19 110 30 -157 -92
Södra Karelen -115 -48 -94 1 59 32 -150 -15
Södra Savolax -209 51 -38 -38 71 15 -176 28
Norra Savolax -85 2 -165 -42 86 20 -164 -20
Norra Karelen -48 154 -95 -98 66 -30 -77 26
Mellersta Finland 93 6 -38 189 101 46 156 241
Södra Österbotten 14 51 59 75 78 6 151 132
Österbotten 86 -28 -46 11 113 -7 153 -24
Mellersta Österbotten 48 -18 -65 -69 39 13 22 -74
Norra Österbotten   578 -143 -137 27 112 -6 553 -122
Kajanaland -117 -80 -103 -3 42 8 -178 -75
Lappland 3 -21 -93 60 112 -37 22 2
ÅLAND -15 -1 -5 -8 15 -1 -5 -10
  • Områdesindelningen 1.1.2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2011, Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/03/vamuu_2011_03_2011-04-28_tau_003_sv.html