Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, september

Förhandsuppgifter om befolkningen 2011, april

2011
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor