Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I-II

Område/landskap Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2011*       Förändring 2011*       Förändring 2011*      Förändring 2011*      Förändring
HELA LANDET 3 857 -968 - - 6 500 665 10 357 -303
FASTA FINLAND 3 863 -953 -39 3 6 377 655 10 201 -295
Nyland 3 405 -153 1 932 388 2 702 522 8 039 757
Egentliga Finland 86 -254 14 -135 414 -32 514 -421
Satakunta -203 55 -158 -136 159 -26 -202 -107
Egentliga Tavastland 26 112 66 -256 161 67 253 -77
Birkaland 446 -178 403 114 365 -53 1 214 -117
Päijänne-Tavastland -240 -124 325 44 148 41 233 -39
Kymmenedalen -362 -125 -39 -151 283 33 -118 -243
Södra Karelen -199 -57 -249 -8 131 19 -317 -46
Södra Savolax -361 40 -72 -125 144 16 -289 -69
Norra Savolax -158 -12 -231 123 181 0 -208 111
Norra Karelen -113 137 -217 -49 190 -12 -140 76
Mellersta Finland 120 -112 -431 -3 244 109 -67 -6
Södra Österbotten 15 110 215 143 179 19 409 272
Österbotten 258 -18 -377 51 403 37 284 70
Mellersta Österbotten 97 -53 -78 -117 71 18 90 -152
Norra Österbotten   1 240 -188 -285 45 253 -44 1 208 -187
Kajanaland -209 -100 -264 -113 97 -7 -376 -220
Lappland 15 -33 -593 188 252 -52 -326 103
ÅLAND -6 -15 39 -3 123 10 156 -8
  • Områdesindelningen 1.1.2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2011, Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I-II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/06/vamuu_2011_06_2011-07-26_tau_003_sv.html