Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, augusti

Publicerad: 27.10.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 394 389 i slutet av september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 394 389 i slutet av september. Folkmängden i Finland ökade under januari-september 2011 med 19 100 personer, dvs. med 250 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 11 300 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 7 800 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-september flyttade 20 950 personer till Finland från utlandet, medan 9 650 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 200 fler och antalet utvandringar 450 fler än året innan. Av invandrarna var 6 230 och av utvandrarna 7 120 finska medborgare.

Under januari-september föddes 45 700 barn, dvs. 500 barn färre än under motsvarande period år 2010. Antalet döda var 37 900, vilket är lika många som året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 216 900 i slutet av september. Detta var 6 900 flyttningar fler än under januari-september året innan enligt 2011 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden under januari-september mest i landskapet Nyland, 12 470 personer, och därefter i landskapen Birkaland 2 960 personer och Norra Österbotten 2 020 personer. I förhållande till folkmängden hade Nyland den största folkökningen, 8,1 promille, den nästa största hade Åland, 7,5 promille, och Birkaland, 6,1 promille. Befolkningsförlusten var störst i Kajanaland både kvantitativt sett, 700 personer, och relativt sett, 8,6 promille.

Enligt de preliminära uppgifterna tilltog folkökningen mest i landskapet Nyland: befolkningen ökade nu med 790 fler personer än under januari-september 2010. I förhållande till folkmängden ändrades befolkningsutvecklingen mest i en positiv riktning i landskapet Norra Savolax. Under januari-september 2011 var folkökningen i Norra Savolax 1,1 promille, medan motsvarande period året innan visade en befolkningsförlust på 1,1 promille.

Folkökningen avtog kvantitativt sett mest i Egentliga Finland. Folkmängden ökade där med 1 470 personer under januari-september, dvs. befolkningsökningen understeg ökningen året innan med 510 personer. I förhållande till folkmängden ökade befolkningsförlusten mest i Kajanaland. Under januari-september minskade folkmängden i Kanajaland med 8,6 promille, medan minskningen året innan var 6,4 promille.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 100 350 under januari-september, vilket är 2 900 fler än under motsvarande period året innan enligt 2011 års landskapsindelning. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var kvantitativt sett störst i Nyland, 2 000 personer, och näst störst i Birkaland, 1 290 personer. I förhållande till folkmängden hade Birkaland det största inflyttningsöverskottet, 2,6 promille. Inflyttningsunderskottet var kvantitativt sett störst i landskapet Lappland, 730 personer. Relativt sett störst var underskottet i Kajanaland, 7,0 promille, dvs. 580 personer.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (287,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/09/vamuu_2011_09_2011-10-27_tie_001_sv.html