Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, augusti

Förhandsuppgifter om befolkningen 2011, oktober

2011
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor