Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, augusti

Publicerad: 21.12.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 399 090 i slutet av november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 399 090 i slutet av november. Folkmängden i Finland ökade under januari-november 2011 med 23 800 personer, dvs. med 1 050 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 14 600 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 9 200 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-november flyttade 26 250 personer till Finland från utlandet, medan 11 650 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 2 450 fler och antalet utvandringar 650 fler än året innan. Av invandrarna var 7 150 och av utvandrarna 8 650 finska medborgare.

Under januari-november föddes 55 400 barn, dvs. 800 barn färre än under motsvarande period år 2010. Antalet döda var 46 150, dvs. 50 personer färre än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 257 600 i slutet av november. Detta var 8 250 flyttningar fler än under januari-november året innan enligt 2011 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 21.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/11/vamuu_2011_11_2011-12-21_tie_001_sv.html