Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, oktober

Publicerad: 24.4.2012

Den preliminära folkmängden i Finland 5 404 955 i slutet av mars

Korrigerad 6.6.2012. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 404 955 i slutet av mars. Folkmängden i Finland ökade under första kvartalet 2012 med 3 690 personer, dvs. med 760 personer färre än enligt de preliminära uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 2 960 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 730 personer.

Folkökningen månadsvis 2010–2012

 Folkökningen månadsvis 2010–2012

Enligt de preliminära uppgifterna för januari–mars flyttade 5 870 personer till Finland från utlandet, medan 2 910 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 60 färre och antalet utvandringar lika många som året innan. Av invandrarna var 1 440 och av utvandrarna 2 180 finska medborgare.

Under första kvartalet föddes 14 780 barn, dvs. nästan lika många som under motsvarande period år 2011. Antalet döda var 14 050, dvs. 730 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 54 320 i slutet av mars. Detta var 360 flyttningar fler än under januari–mars året innan enligt 2012 års kommunindelning.

Enligt de preliminära uppgifterna efter landskap ökade folkmängden under årets första kvartal mest i landskapen Nyland (3 460) , Birkaland (630) och Norra Österbotten (510) . Också i förhållande till folkmängden var folkökningen störst i dessa landskap . Befolkningsförlusten var kvantitativt sett störst i Södra Savolax (-260) och Satakunta (-230) , relativt sett störst i Kajanaland (-180) och Södra Savolax.

Folkökningen tilltog mest i landskapet Birkaland : visserligen var folkökningen bara 90 personer större än under januari–mars 2011. I förhållande till folkmängden ändrades befolkningsutvecklingen under årets första kvartal mest i en positiv riktning i landskapet Åland. Där var folkökningen nu 30 personer, medan motsvarande period året innan visade ingen folkökning alls.

Enligt de preliminära uppgifterna avtog folkökningen mest i Nyland. Där ökade folkmängden med 3 460 personer under januari–mars, dvs. folkökningen var 170 personer mindre än året innan. Relativt sett avtog folkökningen mest i landskapet Södra Österbotten, där folkökningen var 10 personer under första kvartalet, dvs. 140 personer färre än under januari-mars 2011.

Antalet flyttningar från ett landskap till ett annat uppgick till 22 530 under första kvartalet 2012, vilket är 240 fler än under motsvarande period året innan enligt 2012 års landskapsindelning. Inflyttningsöverskottet vid omflyttningar mellan landskap var både kvantitativt och relativt sett störst i Nyland (660 personer) och Birkaland (330 personer). Inflyttningsunderskottet var kvantitativt sett störst i Satakunta (-170 personer) och relativt sett störst i Kajanaland (-110 personer).


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (313,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/03/vamuu_2012_03_2012-04-24_tie_001_sv.html