Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2011, kvartal I–II

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2012*       Förändring 2012*       Förändring 2012*      Förändring 2012*      Förändring
HELA LANDET 3 131 -683 - - 6 700 -684 9 831 -1 367
FASTA FINLAND 3 133 -689 -49 -10 6 575 -658 9 659 -1 357
Nyland 3 234 -158 2 167 253 2 953 -168 8 354 -73
Egentliga Finland -29 -117 -123 -136 437 -74 285 -327
Satakunta -305 -105 -94 64 209 43 -190 2
Egentliga Tavastland -30 -59 47 -18 220 53 237 -24
Birkaland 557 115 589 192 275 -149 1 421 158
Päijänne-Tavastland -152 88 195 -122 185 28 228 -6
Kymmenedalen -340 26 -2 39 295 -14 -47 51
Södra Karelen -262 -60 -200 50 214 74 -248 64
Södra Savolax -455 -93 -122 -68 227 75 -350 -86
Norra Savolax -323 -160 -307 -73 213 21 -417 -212
Norra Karelen -196 -85 -206 7 164 -42 -238 -120
Mellersta Finland 93 -29 -411 7 231 -35 -87 -57
Södra Österbotten 23 9 119 -93 146 -50 288 -134
Österbotten 189 -55 -444 -66 267 -190 12 -311
Mellersta Österbotten 70 -26 -24 50 63 -11 109 13
Norra Österbotten   1 290 54 -483 -194 227 -88 1 034 -228
Kajanaland -184 24 -192 65 67 -34 -309 55
Lappland -47 -58 -558 33 182 -97 -423 -122
ÅLAND -2 6 49 10 125 -26 172 -10
1) Områdesindelningen 1.1.2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2012, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2011, kvartal I–II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/06/vamuu_2012_06_2012-07-24_tau_004_sv.html