Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2011, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2012*       Förändring 2012*       Förändring 2012*      Förändring 2012*      Förändring
HELA LANDET 8 025 -1 351 - - 16 798 -23 24 823 -1 374
FASTA FINLAND 8 045 -1 323 -101 -28 16 740 179 24 684 -1 172
Nyland 6 762 -476 3 077 899 7 584 250 17 423 673
Egentliga Finland 147 -227 298 -283 1 219 103 1 664 -407
Satakunta -528 -119 -364 65 502 140 -390 86
Egentliga Tavastland -87 -160 -233 -474 545 171 225 -463
Birkaland 1 297 219 1 657 196 888 -173 3 842 242
Päijänne-Tavastland -228 35 102 -192 427 37 301 -120
Kymmenedalen -641 -66 -450 149 655 29 -436 112
Södra Karelen -410 -26 -240 201 436 0 -214 175
Södra Savolax -908 -224 -558 -22 395 96 -1 071 -150
Norra Savolax -452 -191 -7 66 569 53 110 -72
Norra Karelen -263 -158 -293 8 396 -57 -160 -207
Mellersta Finland 286 -10 -65 -65 513 44 734 -31
Södra Österbotten 174 138 -299 -63 426 -7 301 68
Österbotten 403 19 -556 -379 715 -294 562 -654
Mellersta Österbotten 228 -25 -240 -2 135 -7 123 -34
Norra Österbotten   2 737 116 -545 -146 607 -155 2 799 -185
Kajanaland -282 43 -537 134 210 -7 -609 170
Lappland -190 -211 -848 -120 518 -44 -520 -375
ÅLAND -20 -28 101 28 58 -202 139 -202
1) Områdesindelningen 1.1.2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2012, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2011, kvartal I–IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/12/vamuu_2012_12_2013-01-22_tau_004_sv.html