Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2013*       Förändring 2013*     Förändring 2013*      Förändring 2013*     Förändring
HELA LANDET 605 48 - - 3 517 322 4 122 370
FASTA FINLAND 595 26 - 6 3 512 358 4 107 390
Nyland 1 323 -22 912 259 1 614 123 3 849 360
Egentliga Finland -82 -57 70 140 265 47 253 130
Satakunta -166 8 -111 66 168 52 -109 126
Egentliga Tavastland -116 -79 36 43 92 35 12 -1
Birkaland 130 -38 281 -57 149 11 560 -84
Päijänne-Tavastland -91 23 -7 -47 85 12 -13 -12
Kymmenedalen -167 81 -63 3 135 11 -95 95
Södra Karelen -147 -2 -73 -56 47 -35 -173 -93
Södra Savolax -247 29 -13 98 46 -63 -214 64
Norra Savolax -206 -37 -171 -145 91 12 -286 -170
Norra Karelen -118 3 -67 -12 106 29 -79 20
Mellersta Finland 56 70 -203 -166 69 -25 -78 -121
Södra Österbotten -61 8 -35 -31 73 -17 -23 -40
Österbotten 7 -55 -168 -76 210 76 49 -55
Mellersta Österbotten 21 -19 -58 -32 56 33 19 -18
Norra Österbotten   580 60 -43 93 143 2 680 155
Kajanaland -87 14 -100 16 62 24 -125 54
Lappland -34 39 -187 -90 101 31 -120 -20
ÅLAND 10 22 - -6 5 -36 15 -20
1) Områdesindelningen 1.1.2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2013, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/03/vamuu_2013_03_2013-04-23_tau_004_sv.html