Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, augusti

Publicerad: 20.6.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 434 357 i slutet av maj

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 434 357 i slutet av maj 2013. Folkmängden i Finland ökade under januari-maj med 7 700 personer, dvs. med 400 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 6 100 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 1 600 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-maj flyttade 10 800 personer till Finland från utlandet, medan 4 700 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar och också antalet utvandringar var 50 fler jämfört med året innan. Av invandrarna var 2 800 och av utvandrarna 3 300 finska medborgare.

Under januari-maj föddes 24 150 barn, dvs. 450 barn färre än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 22 550, dvs. 50 personer färre än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 93 100 i slutet av maj. Detta var 2 450 flyttningar färre än året innan enligt 2013 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (211,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. maj 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/05/vamuu_2013_05_2013-06-20_tie_001_sv.html