Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–II

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2013*       Förändring 2013*     Förändring 2013*      Förändring 2013*     Förändring
HELA LANDET 2 524 -467 - - 7 480 349 10 004 -118
FASTA FINLAND 2 501 -492 -16 33 7 374 380 9 859 -79
Nyland 3 032 -123 3 057 899 3 202 -20 9 291 756
Egentliga Finland -12 26 78 196 535 71 601 293
Satakunta -309 -2 -62 33 288 67 -83 98
Egentliga Tavastland -139 -102 49 - 259 37 169 -65
Birkaland 447 -101 429 -156 318 34 1 194 -223
Päijänne-Tavastland -125 28 53 -130 220 24 148 -78
Kymmenedalen -350 -4 -56 -53 281 -24 -125 -81
Södra Karelen -288 -28 -160 33 120 -98 -328 -93
Södra Savolax -472 -11 -100 27 154 -78 -418 -62
Norra Savolax -262 67 -256 46 176 -47 -342 66
Norra Karelen -227 -28 -371 -159 183 1 -415 -186
Mellersta Finland 159 67 -716 -323 192 -38 -365 -294
Södra Österbotten -46 -67 84 -36 169 8 207 -95
Österbotten 99 -88 -484 -44 448 166 63 34
Mellersta Österbotten 70 1 -72 -48 95 32 93 -15
Norra Österbotten   1 144 -145 -424 62 313 86 1 033 3
Kajanaland -122 65 -240 -50 127 52 -235 67
Lappland -98 -47 -825 -264 294 107 -629 -204
ÅLAND 23 25 16 -33 106 -31 145 -39
1) Områdesindelningen 1.1.2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.7.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2013, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/06/vamuu_2013_06_2013-07-23_tau_004_sv.html