Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–III

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2013*       Förändring 2013*     Förändring 2013*      Förändring 2013*     Förändring
HELA LANDET 5 985 -718 - - 13 224 581 19 209 -137
FASTA FINLAND 5 948 -760 -40 22 13 153 585 19 061 -153
Nyland 5 271 21 3 191 851 5 679 -14 14 141 858
Egentliga Finland 82 -117 664 253 933 47 1 679 183
Satakunta -406 -59 -394 -126 424 49 -376 -136
Egentliga Tavastland -180 -123 -328 -157 421 19 -87 -261
Birkaland 907 -168 1 310 -62 821 112 3 038 -118
Päijänne-Tavastland -206 -84 -138 -259 345 35 1 -308
Kymmenedalen -434 65 -487 -6 516 46 -405 105
Södra Karelen -337 -18 16 155 309 -25 -12 112
Södra Savolax -639 11 -213 124 235 -75 -617 60
Norra Savolax -243 101 -17 43 363 -74 103 70
Norra Karelen -240 -43 -277 -39 309 -5 -208 -87
Mellersta Finland 340 90 -354 -492 324 -83 310 -485
Södra Österbotten 26 -101 -427 -91 310 -38 -91 -230
Österbotten 264 -67 -418 7 844 308 690 248
Mellersta Österbotten 163 -6 -244 -56 109 8 28 -54
Norra Österbotten   1 823 -297 -511 157 564 112 1 876 -28
Kajanaland -165 54 -573 -143 179 61 -559 -28
Lappland -78 -19 -840 -137 468 102 -450 -54
ÅLAND 37 42 40 -22 71 -4 148 16
1) Områdesindelningen 1.1.2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2013, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/09/vamuu_2013_09_2013-10-22_tau_004_sv.html