Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, augusti

Publicerad: 20.12.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 449 657 i slutet av november

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 449 657 i slutet av november 2013. Folkmängden i Finland ökade under januari-november med 23 000 personer, dvs. med 1 200 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 16 000 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 7 000 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-november flyttade 28 350 personer till Finland från utlandet, medan 12 400 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 750 och antalet utvandringar var 550 färre jämfört med året innan. Av invandrarna var 7 300 och av utvandrarna 8 850 finska medborgare.

Under januari-november föddes 53 800 barn, dvs. 1 200 barn färre än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 46 800, dvs. 250 personer färre än året innan.

Enligt de preliminära uppgifterna antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 245 600 i slutet av november. Detta var 10 050 flyttningar färre än året innan enligt 2013 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/11/vamuu_2013_11_2013-12-20_tie_001_sv.html