Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2013*       Förändring 2013*     Förändring 2013*      Förändring 2013*     Förändring
HELA LANDET 6 937 -1 088 - - 17 003 205 23 940 -883
FASTA FINLAND 6 917 -1 128 -46 55 16 923 183 23 794 -890
Nyland 6 846 84 4 166 1 089 7 179 -405 18 191 768
Egentliga Finland 124 -23 599 301 1 282 63 2 005 341
Satakunta -540 -21 -444 -93 552 51 -432 -63
Egentliga Tavastland -243 -156 -236 -3 520 -25 41 -184
Birkaland 1 037 -251 1 547 -97 952 63 3 536 -285
Päijänne-Tavastland -302 -74 -270 -372 441 14 -131 -432
Kymmenedalen -615 26 -678 -228 698 43 -595 -159
Södra Karelen -497 -95 -47 167 437 3 -107 75
Södra Savolax -851 65 -367 217 288 -109 -930 173
Norra Savolax -376 76 108 115 454 -115 186 76
Norra Karelen -330 -67 -391 -98 412 16 -309 -149
Mellersta Finland 307 21 -573 -508 429 -84 163 -571
Södra Österbotten -29 -203 -445 -146 378 -48 -96 -397
Österbotten 279 -124 -631 -75 1 025 310 673 111
Mellersta Österbotten 204 -24 -281 -41 134 -1 57 -66
Norra Österbotten   2 312 -425 -585 -40 874 267 2 601 -198
Kajanaland -270 12 -696 -159 265 55 -701 -92
Lappland -139 51 -822 26 603 85 -358 162
ÅLAND 20 40 46 -55 80 22 146 7
1) Områdesindelningen 1.1.2013

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 09 1734 3367, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2013, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2013 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2012, kvartal I–IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/12/vamuu_2013_12_2014-01-28_tau_004_sv.html