Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, april

Förhandsuppgifter om befolkningen 2014, maj

2014
maj
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor