Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2013, kvartal I-II

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring 2014*       Förändring
HELA LANDET 2 473 48 - - 6 716 -1 667 9 189 -1 619
FASTA FINLAND 2 448 46 -64 -50 6 599 -1 656 8 983 -1 660
Nyland 3 197 198 3 697 608 3 332 -407 10 226 399
Egentliga Finland 77 103 -267 -335 511 -52 321 -284
Satakunta -315 -6 -149 -88 193 -141 -271 -235
Egentliga Tavastland -79 64 62 21 157 -123 140 -38
Birkaland 237 -205 269 -154 296 -58 802 -417
Päijänne-Tavastland -225 -94 118 73 122 -118 15 -139
Kymmenedalen -292 61 -94 -38 279 -21 -107 2
Södra Karelen -251 38 -225 -73 101 -35 -375 -70
Södra Savolax -480 -3 -127 -28 97 -67 -510 -98
Norra Savolax -358 -90 -212 43 165 -22 -405 -69
Norra Karelen -212 19 -446 -77 182 -19 -476 -77
Mellersta Finland 2 -154 -625 85 122 -70 -501 -139
Södra Österbotten -83 -34 85 -6 84 -102 86 -142
Österbotten 229 131 -646 -154 381 -102 -36 -125
Mellersta Österbotten 143 78 21 102 93 -11 257 169
Norra Österbotten   1 102 -35 -576 -136 272 -74 798 -245
Kajanaland -130 -8 -194 54 87 -42 -237 4
Lappland -114 -17 -755 53 125 -192 -744 -156
ÅLAND 25 2 64 50 117 -11 206 41
1) Områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.07.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2014, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2014 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2013, kvartal I-II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/06/vamuu_2014_06_2014-07-22_tau_004_sv.html