Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, augusti

Förhandsuppgifter om befolkningen 2015, mars

2015
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer