Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–II

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
2015 Förändring 2015 Förändring 2015 Förändring 2015 Förändring
HELA LANDET 686 -1 646 4 472 -3 012 5 158 -4 658
FASTA FINLAND 716 -1 597 1 67 4 431 -2 905 5 148 -4 435
Nyland 2 737 -412 4 219 496 1 998 -1 615 8 954 -1 531
Egentliga Finland -55 -110 -45 221 286 -303 186 -192
Satakunta -308 7 -208 -60 137 -111 -379 -164
Egentliga Tavastland -163 -79 -51 -112 70 -96 -144 -287
Birkaland 276 50 351 101 256 -74 883 77
Päijänne-Tavastland -184 44 -50 -165 75 -72 -159 -193
Kymmenedalen -405 -107 -163 -54 152 -164 -416 -325
Södra Karelen -332 -75 -320 -83 106 -15 -546 -173
Södra Savolax -511 -29 -185 -77 170 48 -526 -58
Norra Savolax -337 25 -369 -162 91 -90 -615 -227
Norra Karelen -267 -50 -288 151 124 -71 -431 30
Mellersta Finland -63 -59 -635 -13 137 -9 -561 -81
Södra Österbotten -122 -32 -117 -203 63 -47 -176 -282
Österbotten 57 -165 -701 -50 290 -129 -354 -344
Mellersta Österbotten 44 -99 54 35 40 -58 138 -122
Norra Österbotten 903 -205 -566 9 182 -126 519 -322
Kajanaland -258 -126 -177 23 71 -13 -364 -116
Lappland -296 -175 -748 10 183 40 -861 -125
ÅLAND -30 -49 -1 -67 41 -107 10 -223
1) Områdesindelningen 1.1.2015

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2015, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/06/vamuu_2015_06_2015-07-21_tau_004_sv.html