Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
2015* Förändring
från året
innan
HELA LANDET 2 964 -2 082 11 899 -4 122 14 863 -6 204
FASTA FINLAND 2 974 -2 041 -17 61 11 830 -4 032 14 787 -6 012
Nyland 5 850 -538 5 788 986 5 137 -1 856 16 775 -1 408
Egentliga Finland -21 -122 620 184 840 -492 1 439 -430
Satakunta -612 -31 -755 -275 304 -221 -1 063 -527
Egentliga Tavastland -312 -163 -615 -246 259 -121 -668 -530
Birkaland 531 -152 1 350 -409 835 12 2 716 -549
Päijänne-Tavastland -356 112 -353 -78 232 -123 -477 -89
Kymmenedalen -768 -124 -768 240 353 -347 -1 183 -231
Södra Karelen -565 -23 -433 -152 347 -7 -651 -182
Södra Savolax -1 042 -123 -555 -280 327 56 -1 270 -347
Norra Savolax -578 20 0 -122 283 -176 -295 -278
Norra Karelen -486 -95 -311 -104 283 -154 -514 -353
Mellersta Finland -13 -36 65 461 310 -91 362 334
Södra Österbotten -159 -12 -808 -84 147 -162 -820 -258
Österbotten 266 -125 -602 -16 815 -157 479 -298
Mellersta Österbotten 136 -92 -106 123 128 -39 158 -8
Norra Österbotten 1 903 -267 -988 -163 654 -127 1 569 -557
Kajanaland -421 -156 -611 56 162 -53 -870 -153
Lappland -379 -114 -935 -60 414 26 -900 -148
ÅLAND -10 -41 17 -61 69 -90 76 -192
1) Områdesindelningen 1.1.2015

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.1.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2015, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/12/vamuu_2015_12_2016-01-26_tau_004_sv.html