Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2015, kvartal I

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
2016* Förändring
från året
innan
2016* Förändring
från året
innan
2016* Förändring
från året
innan
2016* Förändring
från året
innan
HELA LANDET -1 412 -829 0 0 2 647 -172 1 235 -1 001
FASTA FINLAND -1 400 -837 -14 -32 2 614 -208 1 200 -1 077
Nyland 1 087 -20 1 400 129 1 111 -192 3 598 -83
Egentliga Finland -256 -163 -23 -50 170 -36 -109 -249
Satakunta -286 -104 -179 -46 76 -22 -389 -172
Egentliga Tavastland -132 -19 -121 10 100 49 -153 40
Birkaland -4 -34 17 -219 229 93 242 -160
Päijänne-Tavastland -208 -110 59 87 87 17 -62 -6
Kymmenedalen -271 -48 -8 160 126 23 -153 135
Södra Karelen -226 -52 -36 56 39 -41 -223 -37
Södra Savolax -331 -41 -62 -134 59 -33 -334 -208
Norra Savolax -273 -23 -42 146 94 53 -221 176
Norra Karelen -190 -28 -50 40 75 5 -165 17
Mellersta Finland -178 -131 -143 39 30 -21 -291 -113
Södra Österbotten -91 21 -19 26 31 -26 -79 21
Österbotten -34 -15 -270 -69 130 -49 -174 -133
Mellersta Österbotten 12 16 -60 -46 15 -7 -33 -37
Norra Österbotten 308 -109 -286 -162 135 38 157 -233
Kajanaland -133 27 -45 56 56 9 -122 92
Lappland -194 -4 -146 -55 51 -68 -289 -127
ÅLAND -12 8 14 32 33 36 35 76
1) Områdesindelningen 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Eevi Lappalainen 029 551 3367, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2016, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2015, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/03/vamuu_2016_03_2016-04-26_tau_004_sv.html