Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2016 och 2015

År / förändring Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Folk-
ökningn
Äktenskap Skilsmässor
2016* I 12 991 14 703 -1 712 54 180 6 300 3 343 2 957 1 245 3 692 3 587
2016* II 13 536 12 748 788 69 100 7 742 3 211 4 531 5 319 6 049 3 406
2016* III 13 899 12 277 1 622 94 830 10 562 5 013 5 549 7 171 10 694 3 400
2015* I 13 371 13 954 -583 53 568 5 890 3 071 2 819 2 236 3 800 3 671
2015* II 13 833 12 788 1 045 67 729 6 214 3 063 3 151 4 196 6 509 3 539
2015* III 14 702 12 188 2 514 93 883 8 779 5 145 3 634 6 148 10 644 3 557
I 2016* - I 2015* -380 749 -1 129 612 410 272 138 -991 -108 -84
II 2016* - II 2015* -297 -40 -257 1 371 1 528 148 1 380 1 123 -460 -133
III 2016* - III 2015* -803 89 -892 947 1 783 -132 1 915 1 023 50 -157
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2016, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2016 och 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/09/vamuu_2016_09_2016-10-25_tau_003_sv.html