Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2015, kvartal I–III

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
  2016* Förändring från året innan 2016* Förändring från
året innan
2016* Förändring från
året innan
2016* Förändring från
året innan
HELA LANDET 698 -2 430 13 037 3 420 13 735 990
FASTA FINLAND 694 -2 453 -26 -58 12 883 3 260 13 551 749
Nyland 4 318 -324 5 100 425 5 139 1 097 14 557 1 198
Egentliga Finland -361 -439 534 -19 994 205 1 167 -253
Satakunta -602 -165 -848 -266 497 232 -953 -199
Egentliga Tavastland -357 -177 -773 -351 342 175 -788 -353
Birkaland 356 -129 1 594 399 966 311 2 916 581
Päijänne-Tavastland -435 -184 -48 315 443 250 -40 381
Kymmenedalen -601 -37 -710 -78 496 205 -815 90
Södra Karelen -528 -113 -357 -43 275 -22 -610 -178
Södra Savolax -840 -107 -473 -93 292 -12 -1 021 -212
Norra Savolax -452 -52 3 6 386 158 -63 112
Norra Karelen -391 -55 -376 -186 354 124 -413 -117
Mellersta Finland -176 -229 149 -17 477 173 450 -73
Södra Österbotten -100 -14 -565 98 171 59 -494 143
Österbotten 179 -47 -795 -348 509 -138 -107 -533
Mellersta Österbotten 144 -2 -216 -31 103 -20 31 -53
Norra Österbotten 1 144 -341 -1 250 -320 808 321 702 -340
Kajanaland -253 57 -294 126 241 91 -306 274
Lappland -351 -95 -701 325 390 51 -662 281
ÅLAND 4 23 26 58 154 160 184 241
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2016, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2016 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2015, kvartal I–III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/09/vamuu_2016_09_2016-10-25_tau_004_sv.html