Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2017 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2016, kvartal I

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2017* Förändring 2017* Förändring 2017* Förändring 2017* Förändring
HELA LANDET -2 252 -634 3 868 1 246 1 616 612
FASTA FINLAND -2 271 -666 9 22 3 853 1 267 1 591 623
Nyland 721 -303 1 749 344 1 653 579 4 123 620
Egentliga Finland -321 -48 327 348 273 110 279 410
Satakunta -281 17 -153 19 182 87 -252 123
Egentliga Tavastland -131 6 -234 -115 85 -11 -280 -120
Birkaland -134 -124 439 408 176 -24 481 260
Päijänne-Tavastland -234 -15 -101 -157 141 49 -194 -123
Kymmenedalen -286 -2 -227 -222 86 -51 -427 -275
Södra Karelen -216 15 -69 -33 104 66 -181 48
Södra Savolax -349 -8 -126 -65 100 32 -375 -41
Norra Savolax -301 -25 -262 -218 95 5 -468 -238
Norra Karelen -297 -105 -247 -195 123 55 -421 -245
Mellersta Finland -181 11 -80 74 114 72 -147 157
Södra Österbotten -209 -99 -200 -178 59 22 -350 -255
Österbotten -79 -41 -309 -20 223 89 -165 28
Mellersta Österbotten 25 13 -14 53 100 86 111 152
Norra Österbotten 248 -49 -278 6 209 87 179 44
Kajanaland -96 38 -45 -11 41 -19 -100 8
Lappland -150 53 -161 -16 89 33 -222 70
ÅLAND 19 32 -9 -22 15 -21 25 -11
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2017, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2017 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2016, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/03/vamuu_2017_03_2017-06-09_tau_004_sv.html