Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, december

Förhandsuppgifter om befolkningen 2017, juni

2017
juni
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer