Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2017 och 2016 (Tabellen har korrigerats 15.3.)

År /
förändring
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Hela
förändringen
Äktenskap 3) Skilsmässor
2017* I 12 107 14 619 -2 512 57 064 7 355 3 131 4 224 1 712 3 823 3 424
2017* II 12 763 13 187 -424 71 236 7 541 2 833 4 708 4 284 5 847 3 181
2017* III 13 345 12 438 907 97 112 9 347 4 704 4 643 5 550 11 153 3 271
2017* IV 11 924 12 973 -1 049 62 992 5 974 2 563 3 411 1 381 2) 3 859 3 222
2017* I-IV 50 139 53 217 -3 078 288 404 30 217 13 231 16 986 12 927 2) 24 684 13 098
2016* I 12 996 14 713 -1 717 54 164 6 303 3 717 2 586 869 3 713 3 598
2016* II 13 539 12 754 785 69 065 7 742 3 335 12 927 5 192 6 093 3 425
2016* III 13 905 12 456 1 449 95 498 11 034 5 564 5 470 6 919 10 848 3 443
2016* IV 12 205 13 706 -1 501 59 999 7 197 3 391 3 806 2 305 3 785 3 096
2016* I-IV 52 645 53 629 -984 278 726 32 276 16 007 16 269 15 285 24 439 13 562
I 2017* - I 2016* -889 -94 -795 2 900 1 052 -586 1 638 843 110 -174
II 2017* - II 2016* -776 433 -1 209 2 171 -201 -502 -8 219 -908 -246 -244
III 2017* - III 2016* -560 -18 -542 1 614 -1 687 -860 -827 -1 369 305 -172
IV 2017* - IV 2016* -281 -733 452 2 993 -1 223 -828 -395 -924 2) 74 126
2017 * - 2016* -2 506 -412 -2 094 9 678 -2 059 -2 776 717 -2 358 2) 245 -464
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2017
2) Innehåller korrigering av folkmängden (-981)
3) Omfattar fr.o.m. mars 2017 också samkönade äktenskap.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 06.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2017, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2017 och 2016 (Tabellen har korrigerats 15.3.) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2017/12/vamuu_2017_12_2018-03-06_tau_003_sv.html