Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2019, oktober

Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, mars

2018
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer