Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, februari

Förhandsuppgifter om befolkningen 2018, mars

2018
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer