Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I-III

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring
HELA LANDET -4 120 -2 091 - - 11 525 -2 050 7 405 -4 141
FASTA FINLAND -4 129 -2 047 -57 -11 11 347 -2 094 7 161 -4 152
Nyland 3 215 -317 5 159 -976 5 135 -984 13 509 -2 277
Egentliga Finland -684 -193 818 -723 1 079 118 1 213 -798
Satakunta -807 -113 -928 -132 389 -129 -1 346 -374
Egentliga Tavastland -454 -194 -662 193 124 -151 -992 -152
Birkaland -182 -155 2 422 540 713 21 2 953 406
Päijänne-Tavastland -561 -115 -202 217 378 -95 -385 7
Kymmenedalen -839 -65 -1 009 111 263 -51 -1 585 -5
Södra Karelen -536 -52 -477 -207 347 -74 -666 -333
Södra Savolax -947 -127 -1 261 -634 181 -96 -2 027 -857
Norra Savolax -718 -18 -211 86 284 -3 -645 65
Norra Karelen -584 -2 -78 592 212 -161 -450 429
Mellersta Finland -483 -99 61 19 384 7 -38 -73
Södra Österbotten -400 -182 -748 -93 218 18 -930 -257
Österbotten 17 - -536 506 465 -344 -54 162
Mellersta Österbotten 81 -5 -394 -29 98 -90 -215 -124
Norra Österbotten 629 -353 -1 103 110 632 15 158 -228
Kajanaland -319 29 -440 -9 111 -22 -648 -2
Lappland -557 -86 -468 418 334 -73 -691 259
ÅLAND 9 -44 57 11 178 44 244 11
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Joni Rantakari 029 551 3249, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2018, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2017, kvartal I-III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/09/vamuu_2018_09_2018-10-25_tau_004_sv.html