Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2017, kvartal I-IV

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring
HELA LANDET -6 988 -3 587 - - 15 631 807 8 643 -1 190
FASTA FINLAND -6 998 -3 553 -68 -21 15 383 746 8 317 -1 241
Nyland 3 828 -692 6 747 -1 057 7 320 1 419 17 895 564
Egentliga Finland -1 008 -261 950 -866 1 364 238 1 306 -828
Satakunta -1 132 -146 -1 159 -141 540 -205 -1 751 -409
Egentliga Tavastland -655 -267 -774 156 145 -159 -1 284 -223
Birkaland -342 -236 2 640 531 965 200 3 263 538
Päijänne-Tavastland -778 -130 -253 -26 484 -17 -547 -90
Kymmenedalen -1 219 -188 -1 151 246 370 22 -2 000 148
Södra Karelen -800 -122 -689 -262 384 -113 -1 105 -464
Södra Savolax -1 282 -149 -1 519 -536 247 -61 -2 554 -773
Norra Savolax -921 -67 -431 172 395 28 -957 166
Norra Karelen -841 -92 -192 486 312 -93 -721 378
Mellersta Finland -712 -234 -102 -34 417 -10 -397 -232
Södra Österbotten -551 -227 -911 -51 307 27 -1 155 -205
Österbotten -18 -6 -710 692 614 -393 -114 382
Mellersta Österbotten 47 -38 -505 -38 122 -73 -336 -89
Norra Österbotten 643 -521 -1 117 79 815 12 341 -365
Kajanaland -472 -15 -551 -35 149 23 -874 -30
Lappland -785 -162 -341 663 433 -99 -693 291
ÅLAND 10 -34 68 21 248 61 326 51
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2018, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2017, kvartal I-IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/12/vamuu_2018_12_2019-01-29_tau_004_sv.html