Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, januari

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–II

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring
HELA LANDET -4 869 -736 - - 8 504 3 365 3 635 2 629
FASTA FINLAND -4 888 -756 -26 35 8 398 3 383 3 484 2 662
Nyland 1 268 -577 5 037 365 4 085 1 993 10 390 1 781
Egentliga Finland -558 94 94 23 674 179 210 296
Satakunta -576 34 -327 5 312 -7 -591 32
Egentliga Tavastland -347 37 158 388 91 24 -98 449
Birkaland -289 -55 391 -517 543 277 645 -295
Päijänne-Tavastland -467 5 4 -167 230 41 -233 -121
Kymmenedalen -651 -12 -212 81 157 46 -706 115
Södra Karelen -470 -101 -545 -62 193 33 -822 -130
Södra Savolax -644 18 -350 271 146 69 -848 358
Norra Savolax -543 -19 -540 -124 217 74 -866 -69
Norra Karelen -445 -13 -468 -86 178 89 -735 -10
Mellersta Finland -363 12 -718 -149 273 93 -808 -44
Södra Österbotten -262 50 -51 -5 184 88 -129 133
Österbotten -66 -32 -791 -75 329 94 -528 -13
Mellersta Österbotten -30 -60 -101 90 61 44 -70 74
Norra Österbotten 221 -127 -574 233 419 98 66 204
Kajanaland -271 -6 -134 43 81 32 -324 69
Lappland -395 -4 -899 -279 225 116 -1 069 -167
ÅLAND 19 20 26 -35 106 -18 151 -33
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2019, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/06/vamuu_2019_06_2019-07-25_tau_002_sv.html