Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, januari

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 30 431 35 583 -5 152 192 936 21 351 9 280 12 071 6 468 5 524 387
Januari 3 865 5 126 -1 261 20 998 2 795 1 366 1 429 -395 5 517 524
Februari 3 287 4 389 -1 102 17 117 2 260 932 1 328 235 5 517 759
Mars 3 774 4 848 -1 074 17 922 2 416 1 058 1 358 305 5 518 064
April 3 748 4 392 -644 19 819 2 200 929 1 271 650 5 518 714
Maj 3 731 4 350 -619 22 877 2 575 1 053 1 522 903 5 519 617
Juni 3 808 4 092 -284 26 725 2 947 1 000 1 947 1 676 5 521 293
Juli 4 117 4 287 -170 26 811 2 973 1 177 1 796 1 665 5 522 958
Augusti 4 101 4 099 2 40 667 3 185 1 765 1 420 1 429 5 524 387
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/08/vamuu_2019_08_2019-09-24_tau_001_sv.html