Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, januari

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–III

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2019* Förändring 2)
HELA LANDET -5 387 -877 - - 13 388 5 371 7 568 4 061
FASTA FINLAND -5 400 -885 10 70 13 299 5 419 7 471 4 166
Nyland 2 724 -390 5 792 529 5 826 2 940 14 239 2 976
Egentliga Finland -794 -48 873 127 1 068 311 1 114 357
Satakunta -870 -39 -884 50 470 98 -1 305 88
Egentliga Tavastland -459 3 -41 585 188 130 -329 701
Birkaland -283 -77 1 766 -615 971 474 2 418 -254
Päijänne-Tavastland -606 -28 -446 -253 370 55 -686 -230
Kymmenedalen -894 -20 -1 023 -22 263 91 -1 663 40
Södra Karelen -637 -94 -318 150 366 27 -601 71
Södra Savolax -928 27 -964 318 215 58 -1 705 375
Norra Savolax -767 -45 -391 -177 385 178 -810 -81
Norra Karelen -660 -67 -373 -309 373 163 -660 -213
Mellersta Finland -439 51 -6 -67 435 194 -41 147
Södra Österbotten -370 52 -755 -13 335 152 -797 184
Österbotten 19 17 -698 -138 630 205 -86 47
Mellersta Österbotten 13 -61 -346 43 155 83 -185 58
Norra Österbotten 429 -171 -776 352 712 117 314 247
Kajanaland -355 -30 -380 60 142 49 -597 75
Lappland -523 35 -1 020 -550 395 94 -1 149 -422
ÅLAND 13 8 -10 -70 89 -48 97 -105
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2019, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2019 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2018, kvartal I–III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/09/vamuu_2019_09_2019-10-24_tau_002_sv.html