Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, januari

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 42 015 48 961 -6 946 264 320 30 379 13 600 16 779 9 486 5 527 405
Januari 3 867 5 127 -1 260 20 998 2 797 1 372 1 425 -452 5 517 467
Februari 3 288 4 390 -1 102 17 118 2 262 933 1 329 237 5 517 704
Mars 3 777 4 851 -1 074 17 923 2 416 1 058 1 358 305 5 518 009
April 3 751 4 396 -645 19 821 2 200 943 1 257 632 5 518 641
Maj 3 734 4 354 -620 22 885 2 577 1 072 1 505 893 5 519 534
Juni 3 815 4 100 -285 26 728 2 959 1 011 1 948 1 667 5 521 201
Juli 4 127 4 307 -180 26 841 3 089 1 206 1 883 1 746 5 522 947
Augusti 4 118 4 212 -94 41 170 4 042 2 128 1 914 1 850 5 524 797
September 4 049 4 330 -281 30 078 3 241 1 862 1 379 1 151 5 525 948
Oktober 3 844 4 726 -882 21 416 2 772 1 171 1 601 766 5 526 714
November 3 645 4 168 -523 19 342 2 024 844 1 180 691 5 527 405
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. november 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/11/vamuu_2019_11_2019-12-20_tau_001_sv.html