Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2019, kvartal I

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2)
HELA LANDET -2 337 1 101 - - 4 763 647 3 098 2 991
FASTA FINLAND -2 332 1 125 -1 4 4 762 672 3 068 3 002
Nyland 899 637 854 -747 2 263 224 4 481 832
Egentliga Finland -311 -28 -56 -15 428 115 98 147
Satakunta -358 -34 -87 178 120 -39 -310 128
Egentliga Tavastland -195 30 151 190 77 27 33 259
Birkaland -132 76 412 64 332 47 665 273
Päijänne-Tavastland -203 91 30 52 121 29 -47 190
Kymmenedalen -316 41 -120 -18 134 67 -299 100
Södra Karelen -270 7 -102 -50 79 -2 -291 -29
Södra Savolax -310 32 8 234 106 40 -196 329
Norra Savolax -273 35 -126 68 109 19 -292 153
Norra Karelen -260 12 -180 -63 85 -1 -352 -40
Mellersta Finland -176 54 -146 32 136 32 -211 115
Södra Österbotten -207 -20 -25 74 72 -1 -162 60
Österbotten -78 38 -277 -57 202 -11 -94 61
Mellersta Österbotten -15 -5 -18 -2 27 -3 -6 -4
Norra Österbotten 193 122 -235 -57 272 84 248 217
Kajanaland -138 -6 -103 -69 72 20 -165 -49
Lappland -182 43 19 190 127 25 -32 260
ÅLAND -5 -24 1 -4 1 -25 30 -11
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2020
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, Laura Lipasti 029 551 3041, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.04.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2020, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2019, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/03/vamuu_2020_03_2020-04-24_tau_002_sv.html