Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 31 267 36 344 -5 077 198 809 19 349 7 204 12 145 7 041 5 532 333
Januari 3 908 4 682 -774 21 369 2 980 1 228 1 752 472 5 525 764
Februari 3 628 4 518 -890 18 661 2 631 988 1 643 875 5 526 639
Mars 3 899 4 880 -981 20 903 2 605 899 1 706 820 5 527 459
April 3 753 4 861 -1 108 21 146 1 632 489 1 143 70 5 527 529
Maj 3 869 4 609 -740 21 744 1 629 544 1 085 384 5 527 913
Juni 3 851 4 335 -484 25 690 2 239 806 1 433 1 011 5 528 924
Juli 4 178 4 297 -119 27 927 3 005 932 2 073 2 010 5 530 934
Augusti 4 181 4 162 19 41 369 2 628 1 318 1 310 1 399 5 532 333
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. augusti 2020, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2020 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/08/vamuu_2020_08_2020-09-22_tau_001_sv.html