Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, februari

Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–IV

Område/landskap 1) Naturlig
folkökning
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Den totala förändringen
2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2020* Förändring 2)
HELA LANDET -8 491 -155 19 378 3 883 10 854 3 481
FASTA FINLAND -8 461 -124 -6 -16 19 161 3 759 10 621 3 343
Nyland 3 306 -66 1 837 -6 307 8 875 1 779 13 908 -4 793
Egentliga Finland -883 277 1 346 459 1 751 713 2 197 1 438
Satakunta -1 247 6 -697 444 652 159 -1 312 560
Egentliga Tavastland -710 -82 150 219 334 86 -222 217
Birkaland -443 9 2 520 648 1 380 226 3 481 910
Päijänne-Tavastland -822 44 51 636 419 -14 -381 644
Kymmenedalen -1 327 -127 -867 425 495 242 -1 656 565
Södra Karelen -938 -15 -299 189 418 14 -810 189
Södra Savolax -1 306 -42 -725 554 320 50 -1 725 555
Norra Savolax -1 055 21 -64 452 528 266 -619 747
Norra Karelen -930 12 -373 239 496 -11 -799 230
Mellersta Finland -682 10 -174 74 620 126 -233 184
Södra Österbotten -700 -133 -602 280 343 -52 -960 70
Österbotten -87 -84 -879 160 763 95 -134 215
Mellersta Österbotten -30 -31 -286 164 149 -26 -162 117
Norra Österbotten 687 170 -481 381 949 -30 1 130 461
Kajanaland -598 -133 -233 229 202 36 -626 129
Lappland -696 40 -230 738 467 100 -456 905
ÅLAND -30 -31 6 16 217 124 233 138
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2020
2) I de preliminära uppgifterna innehåller totalförändringen korrigeringstermen månatligen. I de slutliga uppgifterna ingår korrigeringstermen bara vid årets slut.

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.01.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2020, Tabellbilaga 2. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2020 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2019, kvartal I–IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2020/12/vamuu_2020_12_2021-01-21_tau_002_sv.html