Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Fångstatistiken ger en bild av antalet fångar vid årets början och slut samt av antalet personer som intagits i straffanstalter och som frigivits under året. Statistiken omfattar också ett tvärsnitt av fångstrukturen enligt situationen den 1 maj (fångstrukturutredning). Det genomsnittliga antalet fångar beskriver den årliga utvecklingen av antalet fångar.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fångar [e-publikation].
ISSN=1798-4343. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/van/meta_sv.html