Publicerad: 20.3.2020

Bostadshushåll med bostadsskulder hade en bostadsskuld på i genomsnitt 100 030 euro

Bostadshushållen med bostadsskulder hade en skuld på i genomsnitt 217 procent av sina disponibla penninginkomster år 2018. I förhållande till inkomsterna var skulderna störst hos bostadshushåll bestående av personer under 35 år. Deras skulder var i genomsnitt något mer än tre gånger så stora som årsinkomsterna. I genomsnitt hade bostadshushållen bostadsskulder på i genomsnitt 100 030 euro, vilket var 0,2 procent mer än år 2017.

Skuldsättningsgrader för bostadshushåll med bostadsskuld efter referenspersonens ålder 2002–2018

Skuldsättningsgrader för bostadshushåll med bostadsskuld efter referenspersonens ålder 2002–2018

Källa: Statistik över skuldsättning 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Auli Hämäläinen 029 551 3615, Timo Matala 029 551 3422

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 20.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2018/velk_2018_2020-03-20_tie_002_sv.html